Cotton PE 4 chiều

Cotto 4 chiều      
  • – Trọng lượng 1m7, khổ 2m7, căng kim
  • – Sạch lông, mặc hơi nóng, co giản tốt
  • – Chuyên dùng may áo thời trang, đồng phục
  • …nhấp vào để xem hình màu và chi tiết