Vải thun thể thao Siêu

Thun Siêu là một sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để trở thành một loại vải thun chuyên sâu trong sản xuất áo, quần thể thao và thể thao thời trang